ALLERGISK OCH ICKE-ALLERGISK ÖVERKÄNSLIGHET

Överkänslighet för livsmedel kan delas upp i två kategorier: allergisk och icke-allergisk. Ibland kan det vara svårt att avgöra vilket man lider av eftersom symtomen ofta överlappar varandra.

Överkänslighet för livsmedel kan delas upp i två kategorier: allergisk och icke-allergisk.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om man lider av allergisk överkänslighet eller icke-allergisk överkänslighet, eftersom tecken och symtom ofta överlappar varandra.

Allergisk överkänslighet

Det finns två versioner av allergisk överkänslighet:

Akut allergi: IgE

Dold/fördröjd allergi: IgG

Symtom på dold/fördröjd allergi

Symtomen dold/fördröjd allergi tar längre tid än en akut allergisk reaktion. Tiden mellan intaget av livsmedlet och symtomen kan variera mellan några timmar till några dygn.

Obehag som uppsvullen mage, magvärk, gasbildning, huvudvärk, hosta, ledvärk, klåda, andningsbesvär, rinnande näsa, nysningar, led- eller muskelsmärtor, kroniskt svullna körtlar, inflammatoriska problem samt migränlikande symtom är vanliga.

Många har en ökad känslighet mot flera grupper av livsmedel, vilket gör det svårare att identifiera och utesluta de livsmedel man reagerar på.

Dold/fördröjd allergi-test hjälper dig se vad du tål och inte tål

Du kan göra tester för att se om du har någon dold/fördröjd allergi. Det kallas IgG-test. Ett test som vi själva använder och rekommenderar är ImuPro.

Icke-allergisk överkänslighet

Icke-allergisk överkänslighet kallas även icke-IgE-medierad överkänslighet (som inte aktiverar immunförsvaret). Det är också vanligt att man kallar det för matintolerans.

Orsaker till icke-allergisk överkänslighet (matintolerans)

Det kan finnas många orsaker till en icke-allergisk överkänslighet men här följer några av de vanligaste: