Frukt och grönt ger fler friska år

Ju mer växter i kosten desto bättre för hälsan, visar ny brittisk forskning på 65 000 personer. De tidigare rekommendationerna om fem portioner frukt och grönt per dag kan komma att skrivas om till sju portioner per dag. Och grönsaker verkar skydda mer än frukt.

Intag av frukt och grönt har ofta kopplats till ett längre och friskare liv. Därför var det kanske ingen överraskning när en stor brittisk studie gjord vid University College i London visade att de som äter mer frukt och grönt är mer hälsosamma.

De svenska rekommendationerna säger att vi bör äta fem knytnävsstora portioner om dagen av frukt, bär, grönsaker, baljväxter. Det innebär ungefär 500 gram för vuxna och 400 gram för barn. Dessa rekommendationer är snarlika andra länders, även Storbritanniens, men kan enligt studien behöva ses över.

Sju portioner troligen bättre än fem

Det var nämligen de som åt mer frukt och grönt än rekommendationerna som var friskast. De levde längre och hade lägre risk att dö på grund av hjärt-kärlsjukdom, stroke eller cancer.

De som åt fler än sju portioner frukt och grönt per dag löpte 42 procent lägre risk att dö, oavsett orsak, under de åtta år studien pågick. De löpte 25 procent lägre risk att få cancer och 31 procent lägre risk för hjärt-kärlsjukdom eller stroke. Grönsaker visade det starkaste sambandet med förebyggande av sjukdom.

Överraskade av konserverad frukt

En överraskning för forskarna var att de som hade högt intag av frusen eller inlagd frukt hade högre risk att dö under studien än genomsnittet. Forskarna medger att de inte vet riktigt hur de ska tolka detta. Gissningar från deras sida är att personer som äter mycket konserverad frukt bor i områden där tillgången på färska matvaror är lägre. Detta skulle kunna leda till en mindre hälsosam kost överlag. Fruktkonserver ligger även ofta i en lag som är rik på socker.

Hur du kan få i dig mer frukt och grönt

Referens

Oyinlola Oyebode, Vanessa Gordon-Dseagu, Alice Walker, Jennifer S Mindell. Fruit and vegetable consumption and all-cause, cancer and CVD mortality: analysis of Health Survey for England data. J Epidemiol Community Health, 31 March 2014