Mer kål, mindre åderförkalkning

Det finns en koppling mellan ett ökat intag av kålgrönsaker som broccoli, grönkål och vanlig vitkål och mindre besvär med förträngningar i stora kroppspulsådern hos äldre kvinnor.

Ju äldre vi blir, desto stelare blir våra blodkärl. Det gäller även aortan, den stora kroppspulsådern som är kroppens största artär. Aortan pumpar ut syresatt blod från hjärtat och utsätts då för mycket tryck. För att klara belastningen innehåller den extra mycket elastin och kollagen som gör den stark och flexibel, men belastningen gör den också extra känslig för ateroskleros.

Ät en extra portion kål per dag

I en ny studie analyserade forskarna svar från 684 äldre kvinnor som anmält sig till en undersökning om kalciumintag och benfrakturer år 1998. De fick fylla i frågeformulär om sin kost, däribland hur mycket kålgrönsaker de åt. De fick också genomgå röntgenundersökning av aortan.

Forskarna upptäckte då en koppling mellan ett större intag av kålgrönsaker och mindre ateroskleros i aortan. De kvinnor som åt mer än 44,6 gram kålgrönsaker per dag i genomsnitt hade 46 procent lägre risk för omfattande förträngningar i aortan jämfört med de som åt minst kål – mindre än 15 gram per dag.

K-vitamin kan vara nyckeln

Det var bara kålgrönsaker som kunde förknippas med lägre risk, inte det totala intaget av grönsaker eller andra typer av grönsaker.

– K-vitamin är en särskild beståndsdel som det finns gott om i kålgrönsaker, och det kan vara det här vitaminet som minskar plackbildning i blodkärlen, berättar forskare Lauren C. Blekkenhorst som ledde studien.

– I våra tidigare studier har vi sett att de med högre intag av kålgrönsaker hade lägre risk att drabbas av klinisk hjärt-kärlsjukdom som hjärtinfarkt eller stroke, men vi var inte säkra på varför. Resultaten från den här nya studien har gett oss större inblick i de bakomliggande mekanismerna.

Fakta Ateroskleros
Ateroskleros innebär att plack av fett och kalk ansamlas i blodkärlens
väggar. Ordet kommer från grekiskans athera som betyder ”gröt” och
sklerosis som betyder ”förhårdnad”. När kärlen blir stelare och trängre
får blodet svårare att passera och då ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar
som stroke och hjärtinfarkt.

Referens

Edith Cowan University. Broccoli and Brussels sprouts a cut above for blood vessel health. Pressmeddelande 2020-08-20.