Vitamin C kan bevara våra kognitiva förmågor

Hjärnan är en storkonsument av vitamin C och lagrar mer av ämnet än övriga kroppen. Forskning har konstaterat att högre koncentrationer av vitaminet är kopplat till bevarande av våra kognitiva förmågor.

Vitamin C är mest känt som antioxidant och nyckelspelare i immunförsvaret. Den rollen spelar ämnet väl men visste du att vitamin C även är en förutsättning för hälsosam hjärna och nervsystem?

Vitamin C gör så att nervceller utvecklas på rätt sätt och hjälper oss att bilda ämnen som dopamin och serotonin. Kollagen bildas bland annat med hjälp av vitamin C och bidrar till friska blodkärl, något som är viktigt för att en åldrande hjärna fortsätta vara frisk.

Koppling mellan vitamin C och kognition hos äldre

En genomgång av 50 studier kring vitamin C och äldres kognitiva förmågor visar att högre koncentrationer av vitamin C i blodet kan vara bra för bland annat minne, språk och tidsuppfattning. Även en mindre ökning av vitaminet har betydelse i positiv riktning.

Forskarna menar att det är hjärnans tillgång på vitaminet över lång tid, som spelar roll för att förebygga förlusten av nervceller som ses vid demens. Många saker kan göra att vi förbrukar mer vitamin C och ökar därmed hur mycket vi behöver få i oss. Exempel är rökning, stress, alkoholkonsumtion samt toxiner som alla leder till större behov av antioxidanter.

Vitamin C i vår kost

Studien pekar ut vikten av frukt och grönt i vår kost för att säkerställa ett tillräckligt intag av vitamin C. Här är några av de livsmedel som är mest rika på vitaminet:

Referens

Ried K, Sali A, Scholey A, Hudson I, Pipingas A. Vitamin C Status and Cognitive Function: A Systematic Review. 2017.