Spana in vår outlet
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Om Holistic /En resa mot en hållbar framtid /Miljö-och hållbarhetspolicy

Miljö-och hållbarhetspolicy

En självklar del av Holistics vision att bidra till en friskare värld är att vara ett hållbart företag i alla aspekter. Vi är övertygade om att den enda vägen till att skapa ett långsiktigt bärkraftigt företag är att integrera hållbarhet i verksamhetens alla led.

Verksamheten ska bedrivas lagenligt, med hög etisk standard och med respekt och hänsyn för mänskliga rättigheter, människors hälsa och säkerhet samt för samhällets och miljöns bästa. Vi arbetar för att addera värde och göra en positiv skillnad för människor och miljö samt minimera Holistics negativa inverkan i världen. Holistic ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska erbjuda produkter och tjänster som är bra för människa och miljö.


Holistics hållbarhetsarbete fokuserar på:

  • att ur ett hållbarhetsperspektiv kontinuerligt förbättra vårt erbjudande av produkter och tjänster.
  • att ställa hållbarhetsrelaterade krav på leverantörer och andra affärspartners.
  • att minimera mängden förpackningar och välja material med så liten miljöpåverkan som är praktiskt möjligt och ekonomiskt genomförbart.
  • att sträva mot hållbara transportalternativ för att minimera den negativa påverkan på miljö och klimat.
  • att aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom vår verksamhet, kunskapsspridning och ett aktivt samhällsengagemang.

Miljö- och hållbarhetspolicyn gäller för bolagets alla delar och omfattar alla medarbetare. Övergripande ansvar för policyns efterlevnad har Holistics företagsledning. Varje avdelningsansvarig/chef ansvarar för att säkerställa att policyn implementeras och efterlevs.


Holistic ska vara transparent i hur arbetet med att uppnå uppsatta hållbarhetsmål framskrider och rapportera detta årligen.


Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_experter

Digitalt behovstest

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic