9 APRIL 2018

Motion sänker inflammationsgraden hos äldre

Ett team av forskare vid Örebro universitet har kopplat fysisk aktivitet till minskad inflammation, hos äldre. De har undersökt hur fysisk aktivitet påverkar inflammationsnivåerna hos äldre personer. Studien publiceras i tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise.

Kronisk låggradig inflammation i blodomloppet förekommer oftast hos äldre personer. Tidigare forskning har visat att denna åldersinflammation kan bidra till att muskelmassan minskar.

Man ville veta om fysisk aktivitet minskade graden av inflammation även hos dem med metabolt syndrom. Det visade sig att den raska promenaden hade den effekten. Hos båda grupperna – de som hade respektive inte hade syndromet – sänktes graden av inflammation. Med fysisk aktivitet utgår man från 30 minuters rask promenad.

Tre inflammationsmarkörer mättes.

Forskarnas nästa steg blir att undersöka om adiponektin, som produceras i fettväv, påverkas av kosten. Spännande tycker vi!