VÅR STORY

LOGOTYP

Hälsa handlar om att ha balans på alla plan, något som vår logotyp symboliserar. Balans mellan det maskulina, det feminina, flexibiliteten, den stadiga grunden, energin uppåt och en ständig strävan mot livets högsta mål; kärlek, visdom och enhet.

Hälsa är balans på alla plan, och vår logotyp symboliserar detta

Logotypen är gjord av konstnären Brit-Mari Bilström

Triangeln har en bas som står stabilt. Triangeln symboliserar också kraft och det maskulina.​

Två av triangelns sidor är insvängda vilket ger den mer energi, fart och riktning uppåt. Det gör också triangeln mer feminin, men fortfarande stabilt vilande på triangelns bas.

De två armarna är som eldsflammor som stiger uppåt. De ger lätthet, dynamik, flexibilitet och rörelse uppåt. De tillför också feminin energi.

De sex prickarna till höger symboliserar människans energicentra (chakras). Dessa energicentra är som kraftstationer som tar emot och fördelar energin som flödar igenom vår kropp. Deras storlek minskar uppåt beroende på att de blir mer energirika och mindre fysiskt materiella.

Den sjunde och största punkten högst upp symboliserar målet, alltings mål, det varje människa medvetet eller omedvetet strävar emot: Universums källa.

Hela Holistics logga (triangelns spets, de båda armarna och punkterna), strävar mot den övre punkten. Det är också Holistics mål att sträva mot det högsta.

Hela loggan symboliserar samtidigt det maskulina, det feminina, det stabila och det rörliga – flexibilitet och ständig förändring i en strävan mot livets högsta mål, som även kallas kärlek, visdom och enhet.