HÅLLBARHET

MILJÖCERTIFIERINGAR

I allt vi gör finns kärlek till människor, natur och planet, liksom viljan att utvecklas såväl långsiktigt som hållbart.

EKO-CERTIFIERING

Holistic är ekologiskt certifierade enligt EU-förordning 834/2007 som utgör grunden för en hållbar utveckling av ekologisk produktion.

KRAV-CERTIFIERING

Holistic är även certifierade enligt KRAV som är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan